Nieuw passend werk voor uw medewerker?

Werkgever

Als werkgever kan het voorkomen dat u medewerkers moet laten gaan, bijvoorbeeld via een reorganisatie/sociaal plan of vaststellingsovereenkomst.

Wilt u positief en effectief bijdragen aan nieuw werk voor uw medewerker? Schakel onze loopbaanadviseurs in voor advies en ontwikkeling naar een nieuwe passende baan - op alle niveaus, nationaal en internationaal.

Zo kort mogelijk werkloos

Als een ontslag moet worden doorgezet is dat voor geen enkele partij een prettige situatie. Toch biedt het ook een kans om als werkgever zo goed mogelijk afscheid te nemen. Ondersteuning via een maatwerk outplacementtraject of executive counseling kan - als onderdeel van collectieve afspraken of een transitievergoeding – het proces een positieve draai geven.

Wilt u uw medewerker zo kort mogelijk werkloos laten zijn, schakel dan Risearch.nl in voor:

Ook zijn wij uw specialist in 2e spoor re-integratie en haalbaarheidsonderzoeken, met meer dan 10 jaar ervaring en grondige mensenkennis. Riforce.nl volgt de richtlijnen van WvP en UWV nauwgezet, waarmee u gegarandeerd aan de zorgplicht voldoet.

Sterker de arbeidsmarkt op

De loopbaanadviseurs zorgen ervoor dat het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt voor beide partijen zo soepel mogelijk verloopt. Schakelt u Risearch.nl in, dan weet u zeker dat uw medewerker deskundig loopbaanadvies krijgt en de juiste kennis en vaardigheden ontwikkelt. Daarmee betreedt hij/zij sterker de arbeidsmarkt en bemachtigt een passende baan.

Adviseurs met kennis en ervaring in de breedte

Onze specialisten hebben brede ervaring binnen loopbaanbegeleiding. Zo geven wij advies aan medewerkers die nog geen of weinig sollicitatie-ervaring hebben en assisteren hen bij het ontwikkelen van concrete sollicitatiemiddelen.

Of als er relatief veel kandidaten zijn voor dezelfde functie, dan onderzoeken wij welke andere functies aansluiten bij de competenties van de kandidaat en begeleiden het traject om deze ook echt in de wacht te slepen.

Daarnaast bieden wij maatwerk counseling aan kandidaten op hbo+/wo-niveau. Hiervoor zetten onze career counselors zich proactief in om kandidaten te adviseren en begeleiden bij het (her)ontdekken van hun talent en het bemachtigen van een passende functie. Hiervoor beschikken wij tevens over waardevolle netwerken in binnen- en buitenland.

Elke kandidaat is uniek: vooraf schatten wij goed in welke adviseur het beste bij uw medewerker past.